Školní časopis RESTART vychází na našem gymnáziu každý měsíc. Volně navázal na časopis Magično!, který měl na škole dlouholetou tradici. Protože časopis vyšel z jakési touhy začít znovu a renovovat zavedené způsoby, přišli jsme s příhodným názvem RESTART, který přesně vystihuje charakter obnoveného školního periodika. Nový totiž není jen název, ale změnil se i celkový obsah a struktura časopisu.

Můžete zde najít rubriky, které se zaměřují na aktuality, aplikace, vesmír, ale také historii, významné dny nebo bývalé absolventy, kteří nám dávají své tipy na vysoké školy, případně kam vycestovat. Součástí jsou také pravidelné rozhovory. Časopis ovšem nezapomněl ani na kulturu. Ostatně tu také prezentuje název sám, není totiž náhodou, že v názvu se skrývá slovo ART. Časopis tak kromě pravidelných informací slibuje (ne jen vizuální) uměleckou stránku.

Od září 2016 je školní časopis pod vedením Melánie Klvaňové, od února 2018 potom pod vedením Radima Friedela. O výše zmíněnou uměleckou stránku se pak stará Gabriel Friedel a Jan Polešovský.

FACEBOOK

INSTAGRAM